Vicair madras

Invacare har et stort udvalg af hjælpemidler til ældre og handicappede borgere. Herunder tilbyder vi et bredt komplet sortiment af trykaflastende hjælpemidler, bl.a. flere forskellige antidecubitus madrasser, primært til anvendelse i plejesenge og hospitalssenge.

Vicair madrassen
er en statisk tryksårsforebyggende luftmadras, der benytter sig af den anerkendte Vicair Technology med SmallCells. Vicair madrassen yder en fremragende trykfordeling og støtte af kroppen, uden brug af elektrisk udstyr som ex pumper eller motor. Madrassen kan med fordel anvendes til borgere med svære deformiteter og til personer med høj risiko for at udvikle tryksår.

Optimal trykaflastning og komfort

Smertelindring, roligere søvn samt forebyggelse af tryksår. Dette er blot nogle eksempler på de fordele, som borgeren vil opleve ved anvendelse af Invacare Vicair madrassen.

Vicair madrassens unikke opbygning, med de flere hundrede Vicair SmartCells, sikrer den sengeliggende borger effektiv trykfordeling, reduktion af forskydningskræfter, optimal nedsynkning samt en stabil og komfortabel positionering. Vicair madrassen er klinisk dokumenteret til at kunne anvendes til borgere med eksisterende tryksår i kategori 1-4.

Unik teknologi

Vicair madrassen benytter sig af den anerkendte Vicair Technology, der giver en dynamisk liggeflade og støtte ved hjælp af flere hundrede små, trekantede, luftceller kaldet SmartCells. De unikke SmartCells har en lav friktionsoverflade, glider derfor let mod hinanden og former sig således efter kroppens konturer. Cellerne ligger fordelt i 36 kamre, der ligeledes er indbyrdes forskydelige. Således tillader madrassen kroppen at synke ned i madrassen, giver komfort for brugeren og stabiliserer. Nederst består madrassen af et udtageligt skumunderlag.

Vicair madrassen:

  • Sikrer optimal trykaflastning, herunder god hælaflastning
  • Kan anvendes til borgere i høj risiko for at udvikle tryksår
  • Kan anvendes til patienter med eksisterende liggesår (kat. 1-4)
  • Klinisk dokumenteret effekt
  • Ingen behov for vedligeholdelse - mister ikke effekt over tid
  • Følger plejesengens indstillinger
  • Ingen elektronik - let at anvende
  • God stabilitet og liggekomfort for den sengeliggende borger
  • Fås i flere madrasstørrelser
  • Mulighed for anvendelse til bariatriske borgere – max. brugervægt 196 kg.

Inkontinensbetræk som standard

Vicair madrassen leveres som standard med et løst 2-lags åndbart og semipermeabelt inkontinensbetræk, der tillader brugeren at synke ned i madrassen. Betrækket er ikke strækbart, men lavet således, at der ud over selve trykaflastningen arbejdes specifikt med shear- og friktionskræfter. Madrasbetrækket er desuden forsynet med håndtag til brug for håndtering.

Hvilken madras skal jeg vælge?
Liggesår og tryksår hos ældre og sengeliggende borgere er et alvorligt sundhedsproblem. Er du usikker på, hvilken tryksårsforebyggende madras, du kan anvende til din borger, opfordrer vi til, at du kontakter din lokale Invacare konsulent. Vores medarbejdere er specialister på området og kan vejlede omkring valg af madrasser samt andre trykaflastende hjælpemidler, såvel for den sengeliggende borger, som for kørestolsbrugere, eller for borgere med tryksårsrisiko i andre situationer. Vores konsulenter kan også vejlede dig omkring risikoscoring og information om, hvordan vores trykaflastende madrasser bedst anvendes i kombination med en elektrisk seng.

Invacare tilbyder et komplet udvalgt af antidecubitus madrasser, herunder vores anerkendte Invacare Softform madrasser i skum, vores trykaflastende topmadrasser, luftmadrasser såvel statiske som vores alternerende og vekseltrykmadrasser i SoftCloud serien. Du finder vores sortiment af madrasser til tryksårsforebyggelse ved at klikke ind under afsnittet madrasser.


Brochure (1)

Orderform (1)

Brugermanualer (1)

Test & certifikater (1)