Invacare SB 910

Invacare SB 910 er en elektrisk hospitalsseng, som har været anvendt på de danske sygehuse igennem en årrække. Sengen er udviklet i tæt samarbejde med det danske sundhedsvæsen og lever derfor op til nutidens gældende krav om kvalitet, sikkerhed og funktionalitet.
Foruden de ergonomiske fordele, som letter arbejdet for plejepersonalet, tilgodeser SB 910 sengen også patienternes ønsker om komfort, støtte og trykaflastning i sengen.

Betjening af de elektriske funktioner

Den elektriske seng er udstyret med 2 håndbetjeninger; en ACU-boks (Attendent Control Unit), der er udviklet til sygehusets personale og kan placeres let tilgængeligt på sengegavlen, samt en håndbetjening til patienten. Begge er forsynet med letforståelige, intuitive, farvede og fremhævede illustrationer af liggefladens funktioner.

Kombinationsknappen (”grøn knap”) sikrer med sit forløb, at patienten ikke glider ned i sengen, hvorved shear minimeres, og dermed mindskes også risikoen for liggesår og tryksår. Udover tryksårsforebyggelse er funktionen ligeledes anvendelig i forbindelse med forflytninger, fx ved ind- og udstigning af hospitalssengen.

Håndbetjeningernes funktioner er sammen med deres design og placering med til at sikre optimale og korrekte arbejdsgange for personalet.

Rengøring af hospitalssengen

Der er i udviklingen af hospitalssengen SB 910 taget udvidet hensyn til, at der skal være let adgang til sengens enkeltdele i forbindelse med rengøring og desinfektion, og sengen kan derfor enkelt bringes i en position, der letter rengøringen betydeligt.

Sengegavle og sengeheste

Gavlene på SB 910 sengen kan løftes fra i den ene side og forblive vedhæftet i den anden. Dette betyder, at gavlen ikke fjernes fra patientens område, og risikoen for at kontaminere andre områder på stuen mindskes.
Samtidig kan gavlene anvendes som aflægningsplads for dyne og lignende.

Sengehestene er udformet således, at de dækker 18 cm høje madrasser, og der er derfor kun i sjældne tilfælde behov for ekstra forhøjelse af sengehestene.

Sengehestene kan, når de er nedslåede, gå helt ned til 7 cm under 14 cm madras. Herved undgår patienterne at sidde på sengehesten, når de skal ud af sengen, og ubehag og tryk undgås.

Flere fordele

  • Mærkelast 300 kg – brugervægt op til 250 kg
  • Højdejustering fra 37 til 83 cm
  • Let betjent Trendelenburg/Anti-Trendelenburg funktion
  • Indikator for batteriniveau
  • Mulighed for at låse patienthåndbetjeningens funktioner

Har du behov for en elektrisk seng til anvendelse som hjælpemiddel til en ældre eller handicappet bruger i privat hjem eller på institution, så har Invacare også et udvalg af plejesenge i forskellige varianter, samt et bredt sortiment af tilhørende trykaflastende madrasser. Se mere her på hjemmesiden.


Brochure (1)

Orderform (1)

Reservedele (1)

Test & certifikater (2)