Vidste du at, der findes alternativer til den dynamiske madras?

Nyhed

Vidste du at, der findes alternativer til den dynamiske madras?

Det er vores erfaring at der oftest vælges en dynamisk madras til borgere hvis de har høj risiko for at udvikle tryksår eller har et tryksår i kategori 3 eller 4. Det er imidlertid ikke altid det rigtige valg...

Madrasvalg

Det er vores erfaring at der oftest – helt pr. automatik – vælges en dynamisk madras til borgere hvis de har høj risiko for at udvikle tryksår eller har et tryksår i kategori 3 eller 4. Det er imidlertid ikke altid det rigtige valg selvom de fleste dynamiske madrasser meget fint redistribuerer trykket for den tryktruede borger.
Nogle borgere kan ikke vende sig til at ligge på en dynamisk madras. Deres oplevelse af komfort bliver forringet og deres ro og hvile bliver mangelfuld ligesom borgerens mulighed for at forflytte sig selv, på en dynamisk madras ikke er optimal. En dynamisk madras kan tillige opleves som vanskeligere for plejepersonalet at håndtere bl.a. fordi der kræves mere vedligeholdelse.
Således anbefaler vi at man, som alternativ til den dynamiske madras, overvejer valget af en højkonfigureret skummadras og/eller en kombinationsmadras idet disse tillige kan anvendes som supplement til behandling af tryksår kategori 3 og 4.
 
I henhold til National Institute of Clinical Evidence, NICE 2014* kan en højkonfigureret skummadras eller en kombinationsmadras anvendes til:

 • borgere på plejeinstitutioner
 • borgere i hjemmet, der har høj risiko (Waterlow) for at udvikle tryksår

Det anbefales at der sammen med den gængse kliniske vurdering af borgeren samt risikoscoring, bør inddrages viden om følgende:

 • Jævnfør National Institute of Clinical Evidence, NICE 2014* kan omkostningerne ved tryk re-distribuerende hjælpemidler variere betydeligt og der er kun lidt evidens, der påviser at mere sofistikerede hjælpemidler (fx dynamiske madrasser) tilbyder flere fordele end mere basale hjælpemidler (fx højt konfigurerede skummadrasser).
 • Ingen madrasser fjerner trykket: ”re-positionering sker med henblik på, at nedsætte varigheden og mængden af tryk over et udsat område på kroppen og medvirke til at skabe optimal komfort, hygiejne, selvværdsfølelse samt højne funktionsniveauet. Overvej den re-distribuerende madras i sammenhæng med frekvensen af re-positionering” EPUAP 2014**

Invacare tilbyder et komplet madras sortiment, der dækker alle tryksårskategorier. Se vores madrasser her.
 

Vi anbefaler Softform Premier Active 2

Softform Premier Active 2 kombinationsmadrassen består af en højkonfigureret, intelligent opskåret skumkerne, indlagt i en basis skumramme, der sikrer høj grad af kantstabilitet. Med henblik på pro-aktivt at variere distribueringen af trykket for højrisiko borgere, er der imellem de 2 lag skum, indlagt 12 dynamiske celler, der skiftevis re-distribuerer trykket for borgeren. Læs mere om Softform Premier Active 2 her.
 
Udover en særdeles veldokumenteret re-distribuering af trykket tilbyder Softform Premier Active 2 borgerne:

 • Udpræget ro og hvile
 • Mulighed for at forflytte sig på madrassen
 • Stabil siddeposition på sengekant
 • Meget enkelt håndtering for personalet
 • Enkel vedligeholdelse

Softform Premier Active 2’s egenskaber er særdeles veldokumenterede, nedenfor kan du læse mere om vores seneste kliniske studie ”A retrospective analysis of the use of the Softform Premier Active 2 in an NHS Trust”.
 
Formålet med analysen var, at undersøge valget, implementeringen og effektiviteten af Softform Premier Active 2 madrassen til patienter med kategori 3 og 4 tryksår.
411 patienter indgik i studiet hvoraf 171 patienter havde kategori 1 eller 2 tryksår, 21 havde kategori 3 tryksår og 6 patienter havde kategori 4 tryksår.
Tidligere har Softform Premier Active 2 ikke indgået i madrassortimentet for NHS’ patienter*** med tryksår i kategori 4. I forbindelse med udarbejdelsen af studiet, blev madrassen ordineret til de patienter, der ikke kunne vende sig til brugen af traditionelle dynamiske madrasser.
 
Nedenfor fremhæves nogle af studiets vigtigste konklusioner:

 • Klinisk evidens støtter anvendelsen af Softform Premier Active 2 madrassystemet til borgere med tryksår kategori 3 og 4. Der er påvist succesfuldt resultat for borgere med svære og komplekse tryksår
 • Der er påvist store fordele for borgere der har svært ved at finde hvile på traditionelle dynamiske madrasser.
 • Der er endvidere evidens for at Softform Premier Active 2 nedsætter spasmer og søvnbesvær.
 • Anvendelse af Softform Premier Active 2 vil endvidere sikre betydelig kostreduktioner over en 7 årig periode****

Download studiet for uddybende information her
Vil du vide mere? Kontakt din lokale konsulent.

 
* https://www.nice.org.uk/guidance
** http://www.epuap.org/epuap-guidelines/#downloadtheepuapguidelines
*** http://www.nhs.uk/aboutNHSChoices/
**** Uddrag fra studiet: “In addition to highlighting clinical, benefits, Adams (2014) demonstrated that, installing hybrid technology with a foam interface led to cost savings in excess of £1.85 million over a 7-year period in a 600 acute bed NHS Trust.”