Soft Tilt: Innovativ og automatisk aflastning til borgere og personale

Nyhed

Soft Tilt: Innovativ og automatisk aflastning til borgere og personale

For borgere med risiko for at udvikle tryksår, eller som allerede har tryksår, er kontinuerlig trykaflastning en nødvendighed. I mange tilfælde vækkes borgeren utilsigtet flere gange om natten i forbindelse med repositionering. Med Soft Tilt repositioneres borgeren automatisk og kontinuerligt natten igennem og søvnkvaliteten forbedres markant.

INDHOLD: Din sikkerhed: Soft Tilt er godkendt til SB755 plejesengen - Opnå effektiv trykaflastning gennem automatisk, kontinuerlig repositionering - Sansestimulering giver forbedret søvnkvalitet for borgeren - Soft Tilt forbedrer dit arbejdsmiljø

Din sikkerhed: Soft Tilt er godkendt til SB755 plejesengen

Soft Tilt er et innovativt og godkendt elektrisk tilbehør til SB755 plejesengen, som aflaster både borger og personale.
Soft Tilt er designet til at følge plejesengens liggeflade. Således kan alle liggefladens normale funktioner anvendes sammen med Soft Tilt, og de to hjælpemidler skaber tilsammen en fin symbiose af funktioner til glæde for både borger og personale. Ideen til Soft Tilt blev udviklet af en lille dansk virksomhed, som i samarbejde med Invacare har optimeret funktionerne og tilsikret at alle relevante sikkerhedsstandarder overholdes.
Soft Tilt er godkendt som tilbehør til SB755 plejesengen efter prøvning i henhold til sikkerhedsstandarden for senge IEC 60601-2-52 på TÜV prøvningsinstitut.

Opnå effektiv trykaflastning gennem automatisk, kontinuerlig repositionering

For borgere med risiko for at udvikle tryksår, eller som allerede har tryksår, er kontinuerlig trykaflastning en nødvendighed. Mange af disse borgere vækkes om natten i forbindelse med repositioneringen. Dette betyder, at borgeren ikke er fuldt restitueret efter en endt nattesøvn, samt at borgeren ikke får bygget tilstrækkelige ressourcer op til næste dags aktiviteter.
Når Soft Tilt anvendes automatisk ved hjælp af kontrolboksen, eleveres den ene side en anelse først. Når den anden side har nået den endelige position (max 30°), sænkes den første side til vandret igen. Således oplever borgeren med Soft Tilt, at den nødvendige repositionering foregår trygt og behageligt fra side til side uden ubehagelige vågenperioder.
Soft Tilt leveres med én forprogrammeret indstilling til automatisk repositionering af borgeren. Der er mulighed for at definere yderligere 2 automatiske programmer evt med andre tidsintervaller og/eller vinkling af siderne, i henhold til den enkelte borgers specifikke behov.
På denne måde foretages den nødvendige repositionering af borgeren blidt og uden intervention af personale, og nattesøvnen kan foregå uden afbrydelser.

Sansestimulering giver forbedret søvnkvalitet for borgeren

Jo bedre nattesøvn – des bedre forberedt til dagens udfordringer er vi. Dette gælder os alle.
Nogle borgere har brug for ekstra tryghed i nattetimerne. Soft Tilt kan programmeres til at have let vinklede sider – den såkaldte ”kramme” funktion. Denne indstilling giver borgeren en behagelig og tryg fornemmelse, der skaber god basis for den vigtige ro til natten. For de borgere der har behov for yderligere at forstærke denne følelse, kan man også indstille Soft Tilt til at vippe stille fra side til side – den såkaldte ”kramme og vugge” funktion, som omfavner borgeren, der herved føler en behagelig ro og tryghed. Denne indstilling har, i forskellige tests, vist sig meget værdifuld.
Borgerne oplever en stor tryghed og ro ved denne type sansestimuleringer, som fremmer søvnkvaliteten og dermed skaber grundlag for optimal restitution.

Soft Tilt forbedrer dit arbejdsmiljø

Når Soft Tilt anvendes manuelt kan siderne vinkles op til 60°. I forbindelse med forflytninger, fx ved pålægning af sejl, indstilles Soft Tilt siderne ved hjælp af den medfølgende håndbetjening, som er forsynet med intuitive symboler. De to sider indstilles i vinkler, der understøtter en rolig og effektiv forflytning, fra side til side, med en minimal indsats fra plejepersonalet og opgaverne kan således løses af én plejer.