Demensteknologier i praksis

Nyhed

Demensteknologier i praksis

I marts måned afsluttede antropolog Simone Anna Felding sit projekt ”Demensteknologier i praksis” med en fyldestgørende rapport om demensteknologiers implementering. En spændende rapport, hvor implementeringen af 2 konkrete demensteknologier, herunder Invacares Soft Tilt, er blevet fulgt på en række forskellige plejecentre i Danmark.

En interessant rapport

Rapporten er udviklet i samarbejde med erhvervskonsulent Bettina Skårup og seniorrådgiver Steffen Jöhncke, og er del af projektet: ”Demensteknologier i praksis”. Projektet er et samarbejde mellem Antropologisk Analyse, Institut for Antropologi, Københavns Universitet og innovationsnetværkene Welfare Tech og Brandbase, der har finansieret projektet. 

I nærværende artikel fremhæver vi nogle highlights fra Simone Anna Feldings spændende og dybdegående rapport om, hvordan virkeligheden ser ud for borgerne, plejepersonalet, beslutningstagere og virksomheder, når ny teknologi skal implementeres.

Soft Tilt - en ny teknologi                    

Simone Anna Felding har studeret to teknologier på fire plejecentre og et dagcenter og talt med ialt otte ledere og medarbejdere samt fem virksomheder, der udvikler velfærdsteknologi. De to konkrete teknologier er Soft Tilt og Touch & Play fra Applikator.
Oplevelsen er, at ny teknologi skaber en masse muligheder og kan give stor værdi. Men erfaring viser også, at teknologierne skal indpasses i en meget kompleks hverdag med mange forskellige faggrupper, aften- og dagvagter, beboere med demens, der opfører sig forskelligt næsten fra dag til dag og pårørende, der skal medtænkes som brugere, da det kan være dem, der træffer beslutningerne om nye teknologier på vegne af beboerne med demens.
 
Simone Anna Felding har på nært hold oplevet en række udfordringer med implementering af ny teknologi og tilknyttede succeshistorier. Generelt er oplevelsen, at medarbejderne er positive over for ny teknologi, og rapporten præsenterer os for flere rammende citater:

Det (panelet) er jo dejligt simpelt. Jeg kan se hvad vi skal. Om det skal være ”kram” eller ”vugge”. Og så er det jo bare at tænde og slukke. Alt andet rører jeg ikke ved, for det har jeg ikke forstand på….” (medarbejder, plejecenter)

”Det her er også en kæmpe gave, (…) der er masser af muligheder med den her skærm. Som sagt er den eneste udfordring, at folk skal blive bedre til at bruge sådan en gave, man får. Fordi det er jo ikke en gave til os, det er en gave til borgerne” (medarbejder, plejecenter)

Anbefalinger

Rapporten indeholder afrundingsvis en række anbefalinger og forslag, herunder anbefalinger til både virksomheder samt anbefalinger til kommuner og plejecentre. Nedenfor et par enkelte uddrag.

”Anerkend plejepersonalet som eksperter på praksis. Det er dem, der har viden om og erfaring med den hverdag, som den nye teknologi skal kunne fungere i.

Vær særligt opmærksomme på pårørende til mennesker med demens. De er vigtige medspillere, der har stor viden om de enkelte mennesker med demens, og skal i nogle tilfælde give samtykke til brug af velfærdsteknologier.
….

Vær opmærksom på, at teknologien intet gør alene, men kræver både motivation og lokal tilpasning, samt en stor indsats fra medarbejdere og ledere på plejecenteret, hvis teknologien skal skabe den forventede værdi hos hhv. beboere, personale og plejecenter/kommune.

Vær mere åben for tætte samarbejder med de teknologivirksomheder, I har købt teknologier af, og udvikl en model for, hvordan de kan gives adgang til at observere og lære af, hvordan deres teknologier bruges (eller ikke-bruges) i praksis, med henblik på at de samtidigt gives ansvar for at sikre, at teknologierne virker og skaber værdi. Dette vil give virksomhederne et medansvar for jeres succes med teknologierne.
… ”

Download og læs

Er du nysgerrig og vil læse mere om det omfattende studie, som Simone Anna Felding har udarbejdet, kan du downloade rapporten her.