Pleje og trykaflastning 24 timer i døgnet

Nyhed
20. marts 2019

Pleje og trykaflastning 24 timer i døgnet

Der er behov for pleje 24 timer i døgnet. Anvendelse af antidecubitus hjælpemidler 24 timer i døgnet er en vigtig del af en vellykket forebyggelse af tryksår. For at tilsikre en optimal trykaflastning 24 timer i døgnet, er det vigtigt at anvende de rette hjælpemidler. Vi har flere kvalificerede bud på hjælpemidler, der kan aflaste, støtte, redistribuere trykket
Grafik for aflastning 24 timer i døgnet

​Anvendelse af antidecubitus hjælpemidler 24 timer i døgnet er en vigtig del af en vellykket forebyggelse af tryksår. Tryksår kan være alvorlige, de skaber øget risiko for infektion og kan påvirke livskvaliteten. Et tryksår kan udvikle sig over få timer, men tager ofte flere måneder at helbrede. Tryksår kan, i værste fald, være livstruende, hvis disse ikke behandles korrekt. Tryksårsforebyggelsesprogrammer er ofte primært rettet mod borgere, som ligger i sengen, og der er sjældent helt den samme høje bevågenhed for de brugere, som sidder mange timer i døgnet i en kørestol. Mange brugere med svære fysiske handicaps eller problemer i bevægeapparatet er ofte i risikogruppe for at udvikle tryksår samt andre sekundære komplikationer såsom kontrakturer, deformiteter, smerter og ubehag.

Forebyggelse - Lad vores hjælpemidler hjælpe med at gøre forskellen!

Tryksår forebygges ved at identificere de sygdomme og tilstande, som er forbundet med høj tryksårsrisiko, og målrettet iværksætte trykaflastende tiltag. Gennem årene er der udviklet en række risikoscoringssystemer, som alle gennem et pointsystem vægter borgerens risiko for at udvikle tryksår. Scoringssystemerne vægter forskellige forhold. Fælles for alle systemerne gælder imidlertid, at træfsikkerheden med hensyn til at forudsige, om den enkelte person vil udvikle tryksår, er meget ringe. Styrken ved systematisk at risikoscore ligger i den fokusskabende effekt – idet opmærksomheden på problemet skærpes hos sundhedspersonalet. Al tryksårsforbyggelse bygger på aflastning også kaldet redistribuering af trykket. Herunder positionering og repositionering af den liggende eller siddende person. Trykaflastende produkter er i dag generelt i høj kvalitet. De skal imidlertid anvendes korrekt. 

Hos Invacare har vi flere kvalificerede bud på hjælpemidler, der kan aflaste, støtte og redistribuere trykket. Du kan finde mere information her på hjemmesiden under "Antidecubitus og Positionering" eller du kan finde mere information i vores nyeste brochure "24 timers pleje og trykaflastning"  

Forside på brochure for 24 timers positionering

Klinisk Evidens

Vores trykaflastende produkter gennemgår en række uafhængige test og studier. Senest har vi samlet en række resultater vedr. vores populære Matrx Libra siddepude i en ny brochure.

Blå knap - læs mere

Forside for brochuren for klinisk brochure for Matrx LIbra