Senge

Invacares plejesenge er udviklet med sikkerhed som højeste prioritet. Alle vores senge er prøvet, på akkrediterede prøvningsinstitutter, i hht gældende standarder. Et højt funktionalitetsniveau sikrer at plejebehov, af forskellig karakter, enkelt kan håndteres, med fokus på komfort for borgeren og arbejdsmiljø for plejepersonalet