Tryksår – Fingeren på pulsen

I Danmark, såvel som i Europa og globalt, er tryksår til stadighed et vigtigt fokusområde og vi må alle holde os opdateret på området

Softform Premier Active 2

I Danmark, såvel som i Europa og globalt, er tryksår til stadighed et vigtigt fokusområde og der arbejdes kontinuerligt på at udvikle værktøjer, der kan hjælpe institutioner med at forbedre status indenfor området.
Af data fra et pilotarbejde, publiceret af NHS (National Health Service UK) Safety Thermometer, fremgår det, at en gennemsnitlig reduktion i tryksårs prævalens, på helt op til 42% er muligt, når der tilbydes:
  • de rigtige hjælpemidler
  • på de rigtige tidspunkter
  • når der løbende foretages tilsyn
  • og når sufficient ernæring og væskes tilsikres
BHTA (British Health Trade Association) publicerede således, i juli 2017, en guide til forebyggelse af tryksår samt frigivelse af økonomiske ressourcer. Læs publikationen her.

For mange, som arbejder dedikeret på at nedbringe prævalensen, forekommer konklusionerne i denne guide formentlig kke overraskende.Alle vil dog erkende at kontinuerlige opdateringer om hvad der kan gøres samt om hvor stor betydning dette har for patienterne, for pårørende og samfundet er særdeles vigtige og at dette er med til at fastholde et nødvendigt fokus på området.
 

Læs mere...

Fandt du ovenstående interesssant, så anbefaler vi dig også at læse nedenstående artikler:

Seneste nyheder