Prisregulering

Vi gennemfører i 2018 en 2,5-3,5% prisregulering på den generelle prisliste for varer og serviceydelser.
Dette sker som en konsekvens af udviklingen i omkostninger forbundet med produktion, administration og distribution.
Prisreguleringen træder i kraft pr. 1. januar 2018.
 

Seneste nyheder