Invacare PerfectO2

Den elegante Invacare Perfecto2 koncentrator overgår både brugernes og leverandørernes forventninger. Det høje innovationsniveau indenfor både styrke og lydudvikling sikrer stor brugerkomfort. Brugerens behov dækkes med en dosis på op til 5 liter i minuttet. Da Perfecto2 ikke kræver vedligeholdelse af komponenter de første 5 år, sikrer denne sammen med HomeFill II den laveste samlede pris for oxygenforsyning i hjemmet, set over hele produktets levetid.

Læs mere om vores oxygenprodukter her


Brochure (2)

Orderform (1)

Brugermanualer (1)

Servicemanualer (1)

Test & certifikater (2)