BRC 2017

BRC foto hjemmeside

Vil udstiller på BRC 2017

Bariatrirådet, Cobi Rehab og VIA University College afholder d. 22-23 november 2017 den fjerde bariatriske rehabiliteringskongres med et 360° fokus omkring den bariatriske patient/borger. BRC 2017 vil i særdeleshed fokusere på overførbarheden mellem viden, kompetencer og færdigheder.
Destinationen Campus Aarhus N er udvalgt for at etablere kongressen i en dynamisk læringsramme, hvor faciliteterne huser både oplæg og faglige workshops. BRC2017 har således et 360° perspektiv, hvor deltagerne om formiddagen opnår viden, som efterfølgende kobles på færdigheder og kompetencer i eftermiddagens workshops.

Vi deltager som udstiller på konferencen. Vi glæder os til at få ny faglige viden og til at styrke vores netværk indenfor bariatriområdet.
 
Læs mere og tilmeld dig her