Soft Tilt tilbagemeldinger fra projektforløb

Nyhed

Soft Tilt tilbagemeldinger fra projektforløb

Flere af vores kunder deltager regelmæssigt i testforløb, hvor vores vendesystem Soft Tilt monteres på flere af deres plejesenge. Vi viderebringer nu her nogle få af de tilbagemeldinger, vi har fået på anvendelsen
Soft Tilt 2.0 monteret på Nordbed plejeseng - trykaflastning helt automatisk

Flere af vores kunder deltager regelmæssigt i testforløb, hvor vores vendesystem Soft Tilt monteres på flere af deres plejesenge. Vi viderebringer nu her nogle få af de tilbagemeldinger, vi har fået på anvendelsen
I et af projekterne ønskede man at måle effekten af anvendelsen af Soft Tilt på flere områder:

  1. Hvilken indflydelse havde Soft Tilt på borgerne og hjælperne?
  2. Trykaflastende effekt. Venderegimer med og uden hjælp.
  3. Indvirken på borgers søvn.
  4. Forflytning ifm. sejlpålægning, personlig hygiejne mm.

Plejepersonalets brug af Soft Tilt, borgers velbefindende og indvirken på anvendelse af andre hjælpemidler spørges der ofte til uder disse forløb. Herunder er et par eksempler:

  1. Hvor ofte er plejen involveret i at hjælpe med vendinger? Før og efter.
  2. Gennemsnitligt tidsforbrug ved vendinger med og uden Soft Tilt.
  3. Anvendelse af andre hjælpemidler
  4. Hvor ofte er borger tryksårstruet?

Resultater

Tilbagemeldingerne fra plejepersonalet og borgerne er ofte positive og vi bringer her et udsnit af forskellige resultater, hvor Soft Tilt har været anvendt.
 
Borger A – Mand 85 år, fast kørestolsbruger
Føler ingen vibrationer
Vågner ikke om natten, når Soft Tilt kører på automatisk aflastnings- program.
Undgår vækning om natten, hvilket betyder bedre søvn og dermed en tilfreds og veludhvilet borger.
Undgår rødme/tryksår (der er ikke observeret rødme i afprøvningsperioden).
Ingen manuelle vendinger (aftenvagt starter det automatiske program, så nattevagt behøver kun trygheds tilsyn.)
Ingen anvendelse af lejrings hjælpemidler
Vendinger om natten reduceret fra 1 til 0  
Antallet af vendinger reduceret fra 1 til 0 med en tidsbesparelse på 10 min./døgn

 
Borger B – Mand 94 år, fast kørestolsbruger

Før Soft Tilt kunne borger have motorisk uro i benene, svinge dem ud over sengehest og får derved blå mærker og hudafskrabninger, der kræver behandling. I de vågne perioder om natten kaldte han verbalt, samt via kaldeanlæg på personalet.
I afprøvningsperioden oplevede borger ikke motorisk uro, og fik en bedre og sammenhængende søvn.
Er derfor mere udhvilet når han skal op, og der opleves ikke så ofte udadreagerende adfærd samt mere samarbejdsvillighed. Det fornemmes, at ST har en god indvirkning på borges rum- og retningsforstyrrelser, der før brug af Soft-tilt kunne udmunde sig i verbale udtryk om angst ved forflytninger, angsten er ikke så udtalt ved brug af Soft Ttilt.

Personalet
Hjælp ved vendinger ved personlig pleje = mindre belastning
Hjælp ved sejlpålægning = mindre belastning. Nemmere/roligere forflytning i sengen ved hjælp at 4 way-glide og Soft Tilt, da det ikke giver så mange berøringer
Ingen gener fra ryg og nakke/skulder.
Mindre tidsforbrug hos borger især ved personlig hygiejne.
Mindre tidsforbrug om natten, hvor der ikke skal gives psykisk støtte, samt lejring efter motorisk uro.
Ingen hud- og sårpleje.
Let at betjene.
Sengen har en stor arbejdsmiljømæssig gevinst, da personalet nu ikke længere skal vende
borger manuelt ved personlig hygiejne. Indberettet hændelser i forhold til udad reagerende adfærd både verbalt og psykisk, er blevet væsentligt formindsket. Der opleves, at den ikke er forsvundet, men udsat til at personlig hygiejne i seng er overstået og han kommer over i kørestol, hvor adfærden kan forstærkes igen.
Reduktion med gennemsnitligt 14 vendinger i døgnet og ingen brug af vekseltrykmadras, da borger gik til at være ”ikke tryktruet” i sengen. 4-way glide er bibeholdt som hjælpemiddel.

 

Soft tilt
Soft Tilt har en stor effekt på antallet af vendinger om natten, hvor der kan spares resurser og samtidig give borgeren en bedre nattesøvn uden at blive forstyrret

Borger C – Mand 63 år, fast kørestolsbruger
Antallet af manuelle vendinger er gennemsnitligt reduceret fra 14 til 10 gange pr. døgn med en tidsbesparelse på 15 minutter/døgn. Ingen brug af vekseltrykmadras længere, men bibeholdt brug af loftlift og 4-way glide. Ikke længere tryktruet i seng
                            
Borger:
Ingen fysiske berøringer ved vendinger, har mulighed for at tage fat i sengehest uden hjælp, når ST (Soft Tilt) har vendt borger tilstrækkeligt til han kan guides til at tage fat i sengehest. Har indstillet ST til to automatiske programmer. Et bliver anvendt ved middagshvil ca. 2-2,5 timer, og et program til natten. Der opleves meget roligere og uafbrudt søvn, der gør at borger er veludhvilet om morgenen.

Personale:
Mindre fysisk belastning ved forflytninger. Nattevagt oplever nu uafbrudt søvn, hvor borger før test, ved tilsyn x 3, ofte var vågen.

Hvad siger personalet om anvendelse af Soft Tilt?

Evaluering af plejepersonalets brug af Soft Tilt er selvfølgelig altid en del af disse forløb og herunder er et udsnit af kommentarer, der følger i kølvandet på brug af Soft Tilt: 

"Borger er nemmere at arbejde med i seng, da de føler sig mere trygge i vendings situationer"

"Jeg har personligt følt succes ved brug af Soft Til. Har formået at arbejde langsomt, roligt, og med beboernes behov i fokus, hvilket har resulteret i en god oplevelse både for beboer og jeg som personale. Soft Tilt skaber ro, da den foregår i et tempo, hvor beboeren næsten ikke lægger mærke til det. Hvilket gør de ikke bliver bange og usikre på, hvad der foregår"

"Jeg har ikke følt mig nær så belastet i arbejdet med den udad reagerende borger, jeg har arbejdet med"

 

Soft TIlt
Soft Tilt programmeres af personalet og udfører forskellige venderegimer, der både er trykaflastende, sikrer en god nattesøvn hos borgeren og gør at tiden kan anvendes mere effektivt til andre plejeopgaver.

Har du også lyst til gode oplevelser med Soft Tilt?

Vi søger flere plejehjem og institutioner, der vil deltage i lignende forløb – i større eller mindre målestok, hvor det både kan være forskellige udfordrende situationer, man ønsker at løse, men også ønsker om at nedbringe sygefravær og/eller tidsforbrug hos en større målgruppe. Vi hjælper jer igennem hele forløbet med ubegrænset og gratis konsulentbistand, så tryghed/sikkerhed er i højsædet ved anvendelse af Soft Tilt. Kontakt din lokale Invacare konsulent. 

 

”Jeg har ikke følt mig nær så belastet i arbejdet med den udad reagerende borger, jeg har arbejdet med”