5 gode råd når du skal vælge en barneseng

Nyhed

5 gode råd når du skal vælge en barneseng

Få 5 hurtige gode råd om sikkerhed og konfiguration, når du skal vælge din næste barneseng
Invacare, Barneseng, NordBed Kid, Hjælpemidler, Handicap

Børnesenge er populære hjælpemidler til de mindste brugere. En barneseng skaber trygge omgivelser for barnet selv, samt for forældre, plejere og andre, der til daglig giver støtte og hjælp til barnet. En professionel plejeseng til børn er desuden ofte en betingelse for opfyldelse af et godt og sikkert arbejdsmiljø. I dette indlæg stiller vi skarpt på de overvejelser, du bør gøre dig, når du skal anskaffe en barneseng.   
 

Invacare, Barneseng, NordBed Kid, Hjælpemidler, HandicapVælg en godkendt barneseng

Plejesenge til børn skal, ligesom andre hjælpemidler til ældre og handicappede, være CE-mærket som medicinsk udstyr og leve op til regler i MDR.

I 2017 kom der for første gang en europæisk standard for plejesenge til børn. Standarden hedder DS/EN 50637:2017, og sammenligner man denne standard med standarden for plejesenge til voksne brugere, er det primært dimensionerne på åbninger, der skiller sig ud, hvor disse skal være mindre på barnesengene. Der er helt naturligt en større sandsynlighed for, at en lille barnehånd eller et mindre hoved kan komme i klemme i sengens åbninger. Standarden indeholder desuden skærpede krav til stabilitet og ”børnesikring” på betjening og låger, og sengens materialer skal være testet for biokompatibilitet, så børnene ikke tager skade, hvis de for eksempel sutter på sengens enkeltdele eller stikker fingrene i munden. 

Du kan læse mere om NordBed Kid og den nye sengestandard her.
 

Vælg den rigtige størrelse barneseng 

Voksen plejesenge er beregnet til voksne brugere med en højde på eller over 146 cm, en vægt på eller over 40 kg og et BMI (Body Mass Index) på eller over 17. Hvis personen ikke opfylder disse krav, skal vedkommende anvende en barneseng. Bemærk, at mindre voksne også kan anvende en barneseng, hvis de opfylder størrelseskravene.     
Nedenstående skema kan anvendes som en vejledning i forhold til barnets alder, når du skal vælge størrelse på din NordBed Kid barneseng. Skemaet er betinget af en normal vækstkurve for barnet og en god tommelfingerregel er, at sengens indvendige længde skal være mindst 25 cm længere end barnets højde.  
 

Invacare, Barneseng, NordBed Kid, Hjælpemidler, Handicap

Invacare, Barneseng, NordBed Kid, Hjælpemidler, HandicapHøjdeindstilling af barnesengen 

Liggefladehøjden på plejesenge til børn skal mindst kunne komme ned til 40 cm over gulv og kunne gå op til 80 cm, for at en hjælper kan få gode arbejdsstillinger. 
Højdeindstillingen er ikke bare vigtig i forhold til gode arbejdsstillinger for plejere og forældre, men i særdeleshed også for at stimulere barnet til selv at kunne komme ind og ud af barnesengen, når dette er relevant. Den helt rigtige højde på liggefladen er essentiel for at få et godt fodfæste ved ind- og udstigning. Invacare har ved udviklingen af NordBed Kid lagt særlig vægt på også at opnå en lav udstigningshøjde og har konstrueret en liggeflade, der kan gå helt ned til 30 cm over gulv plus madras. Højdejusteringen på NordBed Kid er naturligvis elektrisk, hvilket også bidrager til det gode arbejdsmiljø omkring sengen.
 

Invacare, Barneseng, NordBed Kid, Hjælpemidler, HandicapLågedesign på barnesengen

For at sikre barnet, findes der låger i forskellige højder, med og uden polstringer og i tremme- og plexiglasudgaver. Nordbed Kid kan konfigureres med faste sider, der ikke kan åbnes, med foldelåger eller med nedfældbare sider, der skydes op/ned. 
Hvis placeringen af barnesengen er forholdsvis fast i rummet, og den ene side står op mod en væg, kan det være en god ide at kombinere en foldelåge med en fast tremmeside. Omvendt, hvis der skal være let tilgang til fx pleje på begge sider af barnesengen, eller hvis placeringen ikke er stationær, kan det være en god ide at konfigurere sengen med låger, som kan åbnes i begge sider. 

 

Invacare, Barneseng, NordBed Kid, Hjælpemidler, HandicapCentralbremse på barnesengen

Af sikkerhedsmæssige årsager er NordBed Kid udstyret med centralbremse på alle hjul som standard. Vi har valgt dette for til stadighed at give en god og sikker bremsning af sengen, og samtidig have gode muligheder for at kunne placere den på forskellige måder i rummet. Centralbremsen aktiverer alle 4 hjul på barnesengen ved tryk på én pedal og sikrer for eksempel, at sengen ikke utilsigtet kan flytte sig, hvis barnet, forældre eller plejere skal udføre forflytninger.  

 

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside

Du kan læse mere om valg af plejeseng til et barn på Socialstyrelsens hjemmeside, hvor de har lavet en guide om plejesenge til børn. Guiden stiller skarpt på de krav, der gælder for plejesenge til børn i henhold til standarden og forklarer, hvad du skal være opmærksom på, når du vælger en plejeseng til et barn.

Vil du vide mere om Nordbed Kid barnesengen eller andre af Invacares elektriske senge til voksne brugere, kan du finde mere information her eller kontakt Invacares kundeservice eller din lokale konsulent.

Invacare, Barneseng, NordBed Kid, Hjælpemidler, Handicap