NordBed Ultra - En plejeseng til den demente borger

Nyhed
3. februar 2021

NordBed Ultra - En plejeseng til den demente borger

NordBed Ultra er en unik plejeseng, udviklet med fokus på at tilgodese de behov der er hos den demenssyge borgere samt personalet omkring denne.
NordBed Ultra plejeseng til demente borgere. Ergomove.

Demenssygdomme er alvorlige lidelser, oftest rammer de os, efter vi er fyldt 80 år. De fleste ved at ældre med demenslignende sygdomme kræver væsentlige ressourcer hos plejepersonalet og samtidig er en alvorlig sygdom med stor indvirkning på den enkelte. En god nattesøvn eller hvile i det hele taget er vigtig for stort set alle mennesker og i dette indlæg ser vi på, hvordan du kan indrette plejesengen, så den kan skabe ro og tryghed omkring den demente og dermed også giver personalet en lettere hverdag med mere overskud.

Individuel tilpasning af plejesengen kan være udslagsgivende

Nordbed ultraOmgivelserne har ofte stor indvirkning på den dementes tilstand og det kan i visse situationer være udslagsgivende at plejesengen ikke afspejler et klassisk eller klinisk hjælpemiddel, men derimod et alment møbel som skaber tryghed, evt. kan det give en positiv effekt, hvis den demenssyge kan identificere plejesengen, med en seng, som han eller hun tidligere har ejet, og dermed forbinder med noget rart, komfortabelt eller med gode minder. Netop derfor kan NordBed Ultra plejesengen konfigureres på mange forskellige måder, fx så den ligner en ”almindelig seng” med lave gavle og langsider i lyse træsorter. Mulighederne er mange. På NordBed Ultra sengene kan der monteres et særligt polster - tilpasset farver som brugeren føler en særlig tilknytning til og som hjælper den demente med at trives bedre i dagligdagen. Polsteret stimulerer med sin bløde overflade den taktile sans og giver tryghed. Er borgeren samtidig svagtseende, skaber polsteret tillige en kontrast til omgivelserne, hvilket giver sikre forflytninger og understøtter selvhjulpenhed og mobilisering.  

Lav højde med centralbremse giver sikkerhed

Nordbed ultraNordBed Ultra har en særlig højdeindstilling og kan således indstilles i en højde på helt ned til 25 cm. Denne indstilling kan anvendes hvis den demente er sengeflygtig og for eksempel gerne vil kravle over sengehestene, hvilket øger risikoen for alvorlige faldskader. I sådanne situationer indstilles NordBed Ultra i den laveste indstilling og der placeres en sikkerhedsmadras ved siden af plejesengen, hvilket sænker risikoen for alvorlige skader.

Som en af de få meget lave plejesenge på markedet er NordBed Ultra stadig udstyret med en vigtig centralbremse, der sikrer at plejepersonalet uanset sengens placering, kan bremse sengen fra flere sider og derved skabe et sikkert arbejdsmiljø uden risiko for at sengen utilsigtet flytter sig ved pleje eller forflytningssituationer. 

Som en af de få plejesenge på markedet kan NordBed Ultra indstilles i en meget lav højde og samtidig fungere som et sikkert og professionelt arbejdsredskab for personalet med centralbremse og den anerkendte ErgoMove-funktion.
Som en af de få plejesenge på markedet kan NordBed Ultra indstilles i en meget lav højde og samtidig fungere som et sikkert og professionelt arbejdsredskab for personalet med centralbremse og den anerkendte ErgoMove-funktion.  

Soft Tilt giver trykaflastning, god nattesøvn og sparer ressourcer

Nordbed og soft tiltKombineres NordBed Ultra med Soft Tilt 2.0 kan der opnås gode resultater i forhold til at forbedre trykaflastning og nattesøvn. Læs for eksempel vores case fra Kolding Kommune, hvor en kvindelig kørestolsbruger med Parkinsons sygdom og demens, fik en bedre nattesøvn samt en mere aktiv hverdag, hvor hun blandt andet blev i stand til at spise ved egen hjælp.

”Patienten sov bedre i testperioden, da hun ikke længere blev forstyrret af plejepersonalet. Efter fem dage var rødmen på hendes hud aftaget. Hun var mere kvik og meddelsom om dagen og begyndte at spise selv, hvilket hun ikke tidligere havde gjort.”

Fakta om demens

Ønsker du at vide mere om demens kan det anbefales at besøge Nationalt Videnscenter For Demens på deres hjemmeside. Her er der meget rådgivning at hente og demens er bestemt en udfordring der skal tages alvorligt. Se blandt andet følgende statements: 

  • Flere mennesker får demens som følge af den voksende ældrebefolkning i Danmark.

  • Demens er den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark.

  • En anden nyere dansk undersøgelse fra 2020 har opgjort omkostninger til en række forskellige hjernesygdomme herunder demens. Undersøgelsen viser, at meromkostningerne - det vil sige de ekstra omkostninger, der er forbundet med at have demens sammenlignet med personer med samme alder og køn uden demens - beløber sig til ca. 223.000 kr. i 2015-priser per person med demens i Danmark. Samlet set giver det meromkostninger på 8 mia. kr. for alle borgere registreret med en demensdiagnose. Hovedparten af meromkostningerne kan som vist i undersøgelsen fra Region Hovedstaden tilskrives omkostninger til plejehjem og hjemmepleje i den kommunale sektor.

  • Demens anslås til at være den 4. mest hyppige dødsårsag

  • De fleste mennesker diagnosticeres med demens, efter de er fyldt 80 år.

Kilde: Nationalt Videnscenter For Demens