Når plejesengen flytter ind!

Nyhed
19. januar 2017

Når plejesengen flytter ind!

Når vi ikke længere kan klare daglig pleje selv, fordi vi er syge eller måske blot fordi vi er blevet ældre – er vi så heldigt stillet, her i Danmark, at vi kan få hjælp fra sundhedsvæsenet. En hjælp, der gør det muligt for os at blive i eget hjem, længst muligt - sammen med vores nærmeste og omgivet af de møbler og ting vi har samlet gennem livet.

Hjælpemidler i hjemmet

Når vi ikke længere kan klare daglig pleje selv, fordi vi er syge eller måske blot fordi vi er blevet ældre – er vi så heldigt stillet, her i Danmark, at vi kan få hjælp fra sundhedsvæsenet. En hjælp, der gør det muligt for os at blive i eget hjem, længst muligt -  sammen med vores nærmeste og omgivet af de møbler og ting vi har samlet gennem livet.
Fagpersoner tilknyttet sundhedsvæsenet hjælper os med at indrette hjemmet og stiller hjælpemidler, herunder plejeseng, til rådighed, så vi kan blive i hjemme til vi er raske, eller skal videre til en alternativ bolig.
Selvom vi alle sætter meget stor pris på denne gode – bliver vi ofte udfordret!

De mange spørgsmål

Når et hjælpemiddel flytter ind, stiller vi og vores nærmeste mange spørgsmål. Vores hjem er jo ikke naturligt indrettet sådan, at der er plads til fx en plejeseng.

Hvad nu? Skal jeg leve med det fremadrettet? Kan det ikke blive bare lidt bedre?

Plejesenge har ikke altid, som standard, et hjemligt design.
Hvad gør vi så?
Det er altid vigtigt at holde sig godt orienteret om de muligheder der eksisterer. Dette kan ske via kommunikation med pleje- og behandlingspersonalet og den visiterende myndighed.
Man kan også holde sig orienteret og indhente viden, ved brug af faglige organisationer, indenfor relevante specialer. Ældresagen står fx altid til rådighed med god vejledning. Leverandøren af hjælpemidlet kan ligeledes formidle information om de mange muligheder der er, for at forbedre hverdagen, når man har behov for hjælp i hjemmet. Leverandørens kontaktinformation bør findes på hjælpemidlet.
Endvidere har Socialstyrelsen udviklet informativ produktvejledning. Den finder du her.
 
Placering af det nye møbel
Forventes det at plejesengen skal blive i hjemmet, i lang tid, er det vigtigt, at plejesengen placeres, under hensyntagen til plejepersonalets behov for gode arbejdsforhold. Den visiterende myndighed hjælper til med dette.
Det er også meget vigtigt for den personlige velfærd, at placeringen tilgodeser brugerens behov for fx at: være i nærheden pårørende - se fjernsyn - anvende PC - læse (hvor er lyset?) - spise - komme ind og ud af sengen og meget mere.
 
Design
Plejesengen bliver ofte omdrejningspunktet i hjemmet. Derfor skal den udstyres således at den bedst muligt falder ind i de hjemlige rammer.
Nutidens plejesenge kan udstyres med fx sider af træ i forskellige sorter og matchende gavle ligesom der kan tilknyttes diskrete støttehåndtag, lamper og meget mere.
 
Invacare forhandler forskellige typer af plejesenge og alle Invacares konsulenter, står meget gerne til rådighed med vejledning.