Invacare loftlift - personløfter - lift - Invacare Robin - Robin personløfter - forflytninger af ældre og handicappede - hjælpemiddel

Invacare Robin er den innovative loftlift, der sikrer en tryg forflytning – uden brug af løfteåg. Robin anvendes sammen med det konfigurerbare EC-Track skinnesystem hver dag som et vigtigt hjælpemiddel til forflytning i forskellige situationer.

Robin anvender to unikke løftestropper og har derved elimineret risikoen for, at man slår sig på et tungt løfteåg og sikrer desuden, at man har maksimal kontakt til/fra bruger og kan skabe en tryg forflytning. Det alsidige EC-Track skinnesystem understøtter brug til forflytninger i alle rum, hvor det sammen med god forflytningsteknik sørger for trygge forflytninger og fungerer som et perfekt hjælpemiddel for ældre og handicappede. Personalet vil ved anvendelse af Robin og et passende løftesejl opleve en god understøtning af arbejdsmiljøet ved for eksempel forflytninger fra seng til kørestol eller andre forflytninger fra siddende til liggende stilling. 

Invacare loftlift - personløfter - lift - Invacare Robin - Robin personløfter - forflytninger af ældre og handicappede - hjælpemiddel
Invacare loftlift - personløfter - lift - Invacare Robin - Robin personløfter - forflytninger af ældre og handicappede - hjælpemiddel
Invacare loftlift - personløfter - lift - Invacare Robin - Robin personløfter - forflytninger af ældre og handicappede - hjælpemiddel
Invacare loftlift - personløfter - lift - Invacare Robin - Robin personløfter - forflytninger af ældre og handicappede - hjælpemiddel
Invacare loftlift - personløfter - lift - Invacare Robin - Robin personløfter - forflytninger af ældre og handicappede - hjælpemiddel
Invacare loftlift - personløfter - lift - Invacare Robin - Robin personløfter - forflytninger af ældre og handicappede - hjælpemiddel
Invacare loftlift - personløfter - lift - Invacare Robin - Robin personløfter - forflytninger af ældre og handicappede - hjælpemiddel
Invacare loftlift - personløfter - lift - Invacare Robin - Robin personløfter - forflytninger af ældre og handicappede - hjælpemiddel
Invacare loftlift - personløfter - lift - Invacare Robin - Robin personløfter - forflytninger af ældre og handicappede - hjælpemiddel
Invacare loftlift - personløfter - lift - Invacare Robin - Robin personløfter - forflytninger af ældre og handicappede - hjælpemiddel
Invacare loftlift - personløfter - lift - Invacare Robin - Robin personløfter - forflytninger af ældre og handicappede - hjælpemiddel
Invacare loftlift - personløfter - lift - Invacare Robin - Robin personløfter - forflytninger af ældre og handicappede - hjælpemiddel
Invacare loftlift - personløfter - lift - Invacare Robin - Robin personløfter - forflytninger af ældre og handicappede - hjælpemiddel
Invacare loftlift - personløfter - lift - Invacare Robin - Robin personløfter - forflytninger af ældre og handicappede - hjælpemiddel
Invacare loftlift - personløfter - lift - Invacare Robin - Robin personløfter - forflytninger af ældre og handicappede - hjælpemiddel

Tryg forflytning uden løfteåg

Robin er konstrueret med to unikke løftestropper, da man derved minimerer risikoen for at brugeren rammes i hovedet af et tungt og hårdt løfteåg. Løftestropperne indstiller sig automatisk til skulderbredden på brugeren og man undgår derfor også at skulle investere i forskellige bredder af løfteåg, som det er tilfældet med traditionelle loftlifte. 

Montering i andre skinnesystemer

Robin løftemotor kan ved hjælp af flere forskellige kørevogne monteres i næsten alle typer af skinner på det danske marked. Det giver en let håndtering, maksimerer genbrug og man undgår at skulle montere et nyt skinnesystem, hvis man vil gøre brug af de innovative fordele, som Robin løftemotoren giver. 

Let vedligehold og montering

Robin løftemotor anvender en særlig kobling mellem motor og skinnesystem. Denne kobling/quick release gør det muligt helt uden brug af værktøj at montere og afmontere løftemotoren i skinnesystemet. Det giver mange fordele og sparer tid for det tekniske personale, så de undgår at skulle stå i en uvant arbejdsstilling for at skrue på løftemotoren. 


Flere reparationer på Robin kan udføres uden brug af værktøj og det er derved muligt at foretage udskiftning af batteri og fjernbetjening på ganske få sekunder 

Sikkerhed

Skulle en situation opstå, hvor fjernbetjeningen er defekt, er det muligt at betjene løftemotoren på knapper, der er placeret på undersiden af denne. Denne funktion gør det muligt at anvende løftemotoren på normal vis, indtil en tekniker dukker op med en ny fjernbetjening. 


Robin har følgende unikke fordele:

  • Kan monteres i flere forskellige fabrikater af skinnesystemer på det danske marked
  • Løftemotoren kan af- og påmonteres skinnesystemet uden brug af værktøj 
  • Anvender intet løfteåg
  • Kan monteres i alle rum 
  • Anvender nyeste batteriteknologi
  • EC Track Skinnesystem dækker de fleste behov
  • Ekstra betjening på løftemotoren kan anvendes i nødstilfælde

På vores hjemmeside finder du stålifte, mobile personløftere, løftesejl og andre hjælpemidler til ældre og handicappede, herunder velfærdsteknologiske hjælpemidler, der sikrer en let hverdag for brugere og personale.

To løftestropper
To løftestropper

Giver tryg øjenkontakt mellem bruger og hjælper og minimerer risiko for hovedskader

Unik løftehøjde
Unik løftehøjde

Kan monteres i boliger med lofthøjde på ned til 200 cm

Selvjusterende stropindløb
Selvjusterende stropindløb

Justeres automatisk til brugeren

Let montering i skinnen
Let montering i skinnen

Quick-release gør det let at montere løftemotor

Selvlåsende sejlkroge
Selvlåsende sejlkroge

Låser automatisk sejlet når der liftes

Kompatibilitet til andre skinner
Kompatibilitet til andre skinner

Flere kørevogne gør det mulugt at montere i andre skinnetyper