Varsling om force majeure

Som tidligere udmeldt oplever vi på grund af dette en exceptionel stor ordretilgang på en række af vores hjælpemidler, og vi skal derfor varsle mulig force majeure på nogle produktområder.

Vi befinder os i en fortsat tilspidsende situation som følge af den florerende Coronavirus. Som tidligere udmeldt oplever vi på grund af dette en exceptionel stor ordretilgang på en række af vores hjælpemidler, og vi skal derfor varsle mulig force majeure på nogle produktområder. På nuværende tidspunkt drejer det sig om plejesenge, enkelte typer af madrasser og oxygenkoncentratorer. Vi vil løbende opdatere informationen, hvis flere produktområder måtte blive omfattet.
 
Force majeure dækker over en uberegnelig begivenhed uden for parternes kontrol, der ikke kan afværges, og som (midlertidigt eller permanent) umuliggør opfyldelse af kontraktuelle forpligtelser. Det kan f.eks. være naturkatastrofer, krig, brand, indførselsforbud, epidemier eller karantæner pålagt af offentlige myndigheder m.v.
 
Vi arbejder i døgndrift både i produktionen og administrationen for at sikre optimal levering, men det har ikke været muligt at forudse eller planlægge efter Coronavirussens indvirkning på ordretilgangen i den grad, som vi har set de seneste dage.
 
Vi er på ingen måde stoppet op eller har stoppet leveringer, tværtimod produceres og leveres der produkter i langt større omfang end normalt. Vi afsøger alle muligheder for alternative løsninger eller andre typer og modeller af produkter. Men trods alle tiltag vil vi ikke kunne imødekomme alle kontraktmæssige forpligtigelser i forhold til leveringstider, hvorfor der varsles force majeure for de ovennævnte produktområder.
 
 

Seneste nyheder