IKT-messe

Invacare deltager d. 9. februar som udstiller på IKT messen i Maribohallerne.

Om messen

Ref. https://www.facebook.com/iktcfh/about/)

Hjælp til kommunikation og nyeste velfærdsteknologi. Denne Messe er bygget op med troen på, at alle har ret til en stemme i eget liv. Dette gælder såvel hjælp til kommunikation, som det at have adgang til den nyeste velfærdsteknologi til at lette og selvstændiggøre hverdagen for den enkelte borger.
På denne messe vil der være udstillinger, som rammer brugerfladen bredt, da vi ønsker at give professionelle, og borgere inden for flere fagområder muligheden for at blive oplyst om de muligheder som IKT og velfærdsteknologien har bragt med sig.
Kommunikations teknologi giver både børn, ældre og borgere med funktionsnedsættelser en ny indgangsvinkel til livet. De kan med forskellige digitale hjælpemidler, få en stemme i livet som de måske tidligere ikke har haft. De får mulighed for mere medbestemmelse, og kommer til at opleve en fornyet frihed i eget liv. Med denne messe er tanken, at vise borgere og fagpersonale de muligheder der ligger i kommunikations teknologier, og få et overblik i forhold til hvad der findes på markedet.
Alle de velfærdsteknologiske muligheder som vi står over for i dag, gør at vi bliver bedre til at lytte, forstå og tage udgangspunkt i borgerens ønsker og ressourcer – for den vej igennem at få den bedst mulige kvalitet i vores tilbud ude ved borgerne. Ved at benytte nye velfærdsteknologier kan vi hjælpe borgeren med at klare mange af de udfordringer de møder i hverdagen, så de i højere grad bliver selvhjulpne og behovet for en mere indgribende støtte og pleje udskydes. Samtidig understøtter velfærdsteknologien medarbejderne i at klare hverdagens arbejdsopgaver på en lettere og smartere måde. Alt dette gør at vi finder, at denne messe kan bibringe ny tænkning i forhold til kerneydelsen ude i udføredelen i vores tilbud, i alle fagområder.

Vi ønsker ligeledes at skoleområdet får en stemme på messen, ved at invitere udstillere som kan hjælpe med forskellige indlærings teknologier. Dette har vi set ud fra tesen om at innovation og kreativitet er blevet vigtige indsatsområder på lige netop skole området.
Der vil være præsentation af produkter der kan være med til at forebygge og rehabilitere, eksempelvis gennem anvendelse af teknologier til træning. Der er flere udstillere på messen, som har produkter inden for Sundhedsteknologier og velfærdsteknologier, hvilket kan bruges til at levere ydelser og produkter, som er rettet mod social- og sundhedsområdet. De kan være medvirkende til at øge kvaliteten og trygheden for borgere, samt øge effektiviteten, og lette arbejdsbyrden for personalet. 
Læs mere om IKT-messen på Facebook