Invacare Blog

Inspiration, ideer samt andet spændende og relevant indhold

for personer med nedsat mobilitet

Transportkørestolen: Kan være nøglen til et socialt liv og øget trivsel

Del dette indhold:

Betegnelsen “transportkørestol” skaber ofte en forestilling om en bestemt type bruger – en bruger med en bestemt alder, bestemte behov, et bestemt handicap og nogle gange også et bestemt udseende.  Denne forestilling skyldes formentlig, at vi associerer betegnelsen med den type kørestol, vi ser hos lægen eller på sygehuset, og sætter den i bås med medicinsk udstyr, som kun syge og svagelige har brug for.

Men hvis vi nu i stedet vælger at betragte transportkørestolen i et andet perspektiv – som et socialt transportmiddel, der gør det muligt for brugeren at leve et liv uden social isolation med mulighed for at deltage i meningsfyldte aktiviteter – udgør den i stedet et glimt af håb.

Da transportkørestolen er en af de mest almindelige typer kørestole, vi ser i gadebilledet og samfundet, kan vi godt gå hen og blive en anelse blaserte over for de store fordele og den væsentlige betydning, den har.

Hvorfor er en transportkørestol så vigtig?

Transportkørestolen har en størrelse og manøvredygtighed, som gør det muligt for brugeren at komme rundt i sit hjem, selv om stolen ofte er hjælpermanøvreret. Det sætter brugeren i stand til at udføre aktiviteter i de relevante omgivelser – fx benytte faciliteterne på badeværelset og spise sammen med familien i spisestuen – samt understøtter de daglige rutiner, som gør brugeren mest muligt selvhjulpen.

Det er dog udendørs, transportkørestolen virkelig kommer til sin ret. Det er her, den giver brugeren de største eller i hvert fald de mest synlige fordele.

En transportkørestol bruges hovedsagelig af personer, som i en eller anden grad har vanskeligt ved at mobilisere sig. Et ret bredt område, der kræver yderligere uddybning, hvis vi skal beskrive fordelene præcist.

Nedsat gangfunktion og balance

Brugeren af en transportkørestol kan have nedsat gangfunktion og balance, hvorfor kørestolen bruges med henblik på at nedsætte faldrisikoen samt opretholde fleksibiliteten og mulighederne for såvel brugeren som dennes ledsager/familie.

Åndedrætsproblemer

Brugeren kan have åndedrætsproblemer, som påvirker hans/hendes anstrengelsestolerance og dermed evnen til både at mobilisere sig ved egen hjælp og deltage i meningsfyldte eller formålsbestemte aktiviteter.  En transportkørestol sætter brugeren i stand til at komme fra A til B uden at anstrenge åndedrættet, så brugeren efterfølgende er i stand til at nyde aktiviteten.

Muskelsvaghed

Nedsat anstrengelsestolerance påvirker ikke kun personer med åndedrætsproblemer, men enhver, som har nedsat muskelkraft, hvad enten det skyldes akut eller kronisk svækket helbred eller muskelsvind, og hvad enten det er aldersbetinget eller ej. Det påvirker brugerens evne til at deltage i en given aktivitet, når først vedkommende har mobiliseret sig ved egen hjælp.

At have et aktivt socialt liv er altafgørende for vores sundhed og trivsel.  Hvis vi ikke har mulighed for at mødes med andre, være produktive og indgå i fællesskabet, øger vi vores risiko for depressioner og andre psykiske lidelser i væsentlig grad.  Noget så “enkelt” som en transportkørestol gør det muligt for brugeren fortsat at benytte sig af mulighederne i lokalområdet, fx gå i butikker og i banken, og at fastholde sine daglige rutiner som at mødes med venner, få frisk luft og skabe mening i tilværelsen.

Transportkørestolens betydning for brugeren og i høj grad også for brugerens ledsager/familie kan ikke måles – men de kvalitative fordele er synlige for enhver.

Teksten er oversat fra engelsk.

Relateret artikel: “Sådan kan en el-scooter forbedre din hverdag!