Vi støtter STOP tryksårs dagen

Vi bliver mere bevidste om betydningen af forebyggelse - holdt op imod omkostningerne forbundet med behandling af tryksår. Vi er endvidere mere bevidste om at det er og bliver en god forretning for os alle, at undgå tryksår fremfor at helbrede tryksår. Alligevel er forekomsten af tryksår alt for stor! Vi støtter op om STOP tryksårs dagen.

STOP TRYKSAAR 2017

Global fokus på forebyggelsen af tryksår

Kvaliteten af den tryksårsforebyggende indsats forbedres løbende verden over! Vi bliver mere bevidste om betydningen af forebyggelse - holdt op imod omkostningerne forbundet med behandling. For den enkelte borger og for samfundet som helhed.
Vi er mere bevidste om at det er og bliver en god forretning for os alle, at undgå tryksår fremfor at helbrede tryksår. - Alligevel er forekomsten af tryksår alt for stor!

Organisationer verden over arbejder kontinuerligt på at øge det globale samarbejde og i fællesskab udbrede viden om tryksår, forebyggelse og behandling.
I 2012 vedtog en række organisationer, fra mange lande en deklaration: ”Declaration of Rio De Janeiro on Pressure Ulcers Prevention, as a universal human right”.
European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) og Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA) har startet arbejdet med at opdatere ”Guidelines til forebyggelse og behandling af tryksår”. I den forbindelse har disse organisationer indbudt nye samarbejdspartnere til at deltage med henblik på at tilsikre global kontinuitet og konsensus. Læs mere her...
Den opdaterede udgave af guidelines forventes klar til publicering i 2019.

Invacares – løsninger og koncepter der støtter forebyggelse af tryksår

For Invacare betyder dette at alle tilbudte produkter, løsninger og koncepter udvikles med henblik på at tilsikre optimal understøttelse af tryksårsforebyggende tiltag og behandling. Vores siddepuder, madrasser og hælaflaster er gode eksempler på produktløsninger der i særlig grad tilgodeser trykaflastning og således optimal distribuering af trykket i forhold til tiltænkte brugergruppe.
Ydermere er vores konsulenter ligeledes veluddannede indenfor tryksårsområdet. Det betyder at du kan bruge os i din hverdag, hvis du ønsker sparring på området omkring tryksår.
Kontakt din lokale Invacare konsulent hvis der er behov for undervisning i hvorledes i optimalt anvender jeres produkters tryksårsforebyggende egenskaber.

Vores nyeste koncept indenfor tryksårsforebyggelse og behandling

Invacare er særlig stolt af at præsentere Soft Tilt - En innovativ løsning, der blandt andet tilbyder en unik mulighed for kontinuerlig trykaflastning gennem repositionering i den liggende stilling, døgnet igennem.

Hvorfor er det vigtigt at repositionere?
  • Formålet med repositionering er at flytte tryk fra et punkt et andet med regelmæssige mellemrum for således at mindske risikoen for at tryksår opstår og for at supplere behandling af eksisterende tryksår.
  • Sansestimulering er ligeledes vigtigt. Den inaktive borger får nye perspektiver både syns og høre mæssigt i forbindelse med repositionering. Især er stimulering af følesansen vigtig (taktil stimulering). Dette bevarer borgerens fornemmelse af aktuel position, øger rumforståelsen og skaber tryghed.
  • Hertil kommer fordelen ved organ stimuleringen. Repositionering er særligt vigtig for lungernes funktion og vejrtrækningen stimuleres, med mindre risiko for udviklingen af lungebetændelser (pneumonier).
Hvordan foregår repositionering med Soft Tilt?
Soft Tilt placeres under en trykregulerende skummadras. Ved hjælp af en kontrolboks indstilles et vendeprogram tilpasset borgerens behov.
Repositionering kan herefter ske automatisk og henover hele døgnet med valgte intervaller, ved tryk på en enkelt knap.
Automatisk repositionering kan indstilles til mellem 0° og 30°. Studier har påvist at 30° tilt er en effektiv  repositionering i forhold til forebyggelse af tryksår.

Bliv klogere på de mange muligheder med Invacare Soft Tilt 

Seneste nyheder